UdskrivEmail

Zulu & Faru - igen

Som Lene bemærker, er det vores opfattelse, at de to hanhunde, der er tilbage, er forholdsvis nemme at arbejde med. Vores eneste  problem er for nuværende, at der skal være plads til alle 5 hunde, hvorfor det har været lidt sværere end tidligere, at få dem renlige. Det er næsten på plads med en enkelt smutter i ny og næ.

Hvad angår det "nemme", så er de forholdsvis lydhøre, når der trænes hinda, sit og dæk på vejen, ligesom kontakt/hjemkald fungerer yderst tilfredsstillende. Grundlæggende er kontakten helt i orden, hvilket måske kan henføres til, at de har arvet deres mors lidt forsigtige/afventende sind, så de indledningsvis søger trygheden. Men, når trygheden er i orden, får den på alle kontakter .....

Den megen regn gav mulighed for at dyrke vandpassionens glæder i nabolaget. Hundene blev lokket med ud og svømme, og det var kun med til at understrege, at man her her ikke kan starte tidligt nok med at vænne hundene til vand på en stille, rolig og sjov måde. I det næste stykke tid, er der fortsat mulighed for alle til at prøve en lille sjov soppe-/svømmetur sammen med hunden.

Mens vi var på ferie, kom de små bæster i nærheden af en lille død kanin, som min fader brugte til træning af hans umulige hunde. Den blev taget med stor fornøjelse, og det har åbenbart båret frugt, så kaniner og duer, der ligges frem til optøning til Ulicia´s træning, skal nu beskyttes ekstraordinært.

Lene har lovet at ligge billeder ind, så dokumentationen må vente.

Søren

joomla template